Dane firmy

AKE POLSKA SP. Z O.O.

NARZĘDZIA  DO  OBRÓBKI  DREWNA
SPRZEDAŻ – OSTRZENIE- DORADZTWO

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi KRS0000125090 - Kapitał Zakładowy 200,000 PLN
Zarząd:    Zygfryd  Wełna       Alexander  Knebel                                      
Siedziba Zarządu: 

Ul. Witosa 7
98-400 Wieruszów
Polska
Tel    +48627832200
Fax-  +48627832201
Nip    -997-00-69-310